بانک های اطلاعاتی و منابع اسلامی در اینترنت
61 بازدید
محل نشر: ره آورد نور/15
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385/6/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در این مقاله سعی دارد که ضمن توصیف و معرفی پدیده بانک های اطلاعاتی و کتابخانه های دیجیتال و بیان اهمیت آن در عصر کنونی، به لزوم توجه به این مقوله در خصوص منابع اسلامی و کمبود های آن در زمینه بپردازد