تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1391 
مذاهب فقهی 
ادیان و مذاهب 
18.47 
دکترا 
 
مدرسی معارف گرایش قران و متون 
دانشگاه قران و حدیث 
0.00 
سطح 3